แนะนำช่องทางขายสินค้า

ที่ปรึกษาทำการตลาดออนไลน์

หากบริษัทคุณกำลังต้องการคนที่มีประสบการณ์ลงมือทำจริงมาเป็นพี่เลี้ยง ผมยินดีให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหม่หรือธุรกิจเดิมที่มีอยู่ โดยวิเคราะห์จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือเป้าหมายที่คุณต้องการ และบอกแนะนำแนวทางในการแก้ไขแบบมีตรรกะและเหตุผล จากประสบการณ์ตรงที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์

เราทำอะไรให้บ้าง

– Business analysis
– Business & Marketing plan
– Branding
– วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ช่องทางขาย
– ให้คำปรึกษากลยุทธ์วิธีการขยายตลาด
– กำหนดวิธีขยายตัวแทน
– กำหนดกลยุทธ์ช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดไลค์และกระตุ้นยอดขาย

เราวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้า เพื่อใช้วางแผนการตลาด
ให้คำปรึกษา แนะนำ ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
วิเคราะห์ต้นทุนการทำโฆษณา เพื่อผลตอบรับที่คุ้มค่าที่สุด
ช่วยวิเคราะห์ผลการทำโฆษณา สรุป และประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

ทีมงานผลิต สื่อคุณภาพ และถูกลิขสิทธิ์ พร้อมสร้าง BRANDING IDENTITY / CI / ออกแบบแบรนด์ ทำแบรนดิ้ง ให้แบรนด์แตกต่าง ออกแบบแบรนด์ ให้แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ ทั้งการเลือกใช้รูปภาพ การใช้สี การใช้ตัวอักษร การวางแบบแผนดีไซน์งานกราฟฟิคสำหรับใช้โปรโมท บนสื่อต่างๆอย่างเหมาะสม (FB, IG, Twitter) รวมถึงงานออกแบบอื่นๆที่สอดคล้องกัน ทั้งบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) เว็บไซท์ (Website) ที่ร่วมกันทำงาน เพื่อสร้างภาพตัวตนในจิตใจของลูกค้า ให้แบรนด์ของคุณมีเอกลักษณ์ แตกต่าง และมีคุณค่าในสายตาของลูกค้า ผ่านการดีไซน์ที่กลั่นกรองมาอย่างดี

blank

เข้ารับฟังปัญหา

blank

วางแผนธุรกิจเฉพาะคุณ

blank

อบรมพัฒนาทีมงาน

ขั้นตอนการทำงาน

1.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ปัญหาที่เกิดขึ้น เป้าหมายที่ต้องการ
2.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินธุรกิจของลูกค้า
3.ร่วมกำหนดแนวทาง วางแผนการตลาด และ Action Plan
4.สรุปแผน
5.ดำเนินงาน ลงมือทำ
6.วัดผลการทำงาน
7.วิเคราะห์ ปรับปรุง แผนการทำงาน

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจให้ บริษัท ดังปัง จำกัด เข้าไปช่วยวางแผนธุรกิจให้ครับ

blank

blank